Active and healthy ageing – how do we make it possible? — Aktivt och hälsosamt åldrande – hur blir det möjligt?

By Ida Schoultz, Associate Professor, School of Medical Sciences at Örebro University

On December 5th, the MultiHelix Think Tank (MTT) organised a seminar in Lund, Sweden, on the theme of healthy ageing. Short presentations by several experts in different fields were followed by extended discussions. I participated by presenting, among other things, the “Successful Ageing” strategic initiative and how the work within the two research schools (Successful Ageing and Newbreed) are structured.

MTT is a stand-alone think tank where representatives from academia, civil society, the private sector and other stakeholders meet to discuss and exchange ideas on how future challenges in the broad area of Life Science should be addressed.

The Think Think on healthy ageing offered a number of extremely interesting presentations and discussions. In his presentation, Greger Bengtsson from the Swedish Association of Local Authorities and Regions (skr.se) highlighted the needs and challenges of society as regards the ageing population. In order to promote active and healthy ageing, we must be better at preventative actions and coordinating care activities. We also listened to Alexander Dozet from Region Skåne who discussed the health-economic aspects of the ageing population.

In Hörby Municipality, free training activities for people over 75 years have been offered. Eva Klang Vänerklint presented the initiative, which produced very good results. A large number of residents in the municipality were interested in taking part in the initiative and a number of health benefits were also seen by those who participated. At Kristianstad University, a project is also on-going where a research group is evaluating preventative home visits to elderly persons at their homes. These visits have taken place in several different municipalities. By taking time to listen to such persons, one can gain an increased understanding of what efforts are needed. It also provides an opportunity to identify older people who are lonely or have a malnutrition problem.

Professor Susanne Iwarsson from Lund University presented a summary of the research that is ongoing within “CASE – Centre for Ageing and Supportive Environments”. Several exciting projects are underway within the research centre, focussing on supportive environments for an ageing population.

Örebro University’s Successful Ageing initiative stands out by taking a holistic perspective on ageing, something that several of the participants at the Think Tank recognised as very positive.


Den 5 december anordnandes en Think Tank av tankesmedjan Mulithelix i Lund med temat hälsosamt åldrande. Här kombinerades kortare presentationer med efterföljande diskussion. Till mötet hade flera experter bjudits in, jag deltog för att bland annat presentera den strategiska satsningen ”Successful Ageing” samt hur det övergripande arbetet inom forskarskolorna ”Succesful Ageing” och ”Newbreed” är strukturerat.

MultiHelix Think Tank är en fristående tankesmedja där parter från akademin, civilsamhället, den privata sektorn och andra aktörer möts för att utbyta idéer för att möjliggöra lösningar på framtidens utmaningar inom det breda området Life Science.

Think Tanken bjöd på flera oerhört intressanta presentationer och diskussioner. Greger Bengtsson, Sveriges kommuner och landsting, lyfte i sin presentation samhällets behov och utmaningar när det gäller den åldrande befolkningen. För att främja aktivt och hälsosamt åldrande måste vi bli bättre på förebyggande insatser, men också att koppla ihop vård och omsorg. Vi fick även höra Alexander Dozet från region Skåne diskutera de hälsoekonomiska aspekterna av den ökade äldre befolkningen.

Mycket intressant var också att ta del av Hörbys kommuns satsning på gratis träning för personer över 75 år. Eva Klang Vänerklint, presenterade initiativet som gett mycket goda resultat. Oerhört många av kommunens invånare var intresserade av att ta del av erbjudandet och man såg även flera hälsovinster hos de som deltog. Vid Högskolan Kristianstad pågår också ett projekt där man utvärderar preventiva hembesök hos äldre som skett i flera olika kommuner. Genom att lyssna in den äldre personen får man en ökad förståelse för vilka insatser som behövs, dessutom ger det en möjlighet att fånga upp äldre personer som är ensamma eller har en undernäringsproblematik.

Professor Susanne Iwarsson från Lund universitet presenterade också översiktligt den forskning som pågår inom ”CASE- Center for ageing and supportive environments”. Inom forskningscentret pågår flera spännande projekt som har fokus på stödjande miljöer för en åldrande befolkning.

Satsningen ”Succesful Ageing” och Newbreed utmärker sig på sätt att de tar ett helhetsperspektiv på åldrande, vilket flera som deltog i Think Tanken såg mycket positivt på och de ser framemot att följa forskningen inom forskarskolorna vidare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *